Yttre fastighetsskötsel

Vi erbjuder helhetslösningar för skötseln av utemiljön vid offentliga och privata fastigheter. Dessa kan omfatta allt från trädgårdsskötsel och snöröjning, plantering, till rådgivning och besiktning av lekplatser.

En vacker, välvårdad och harmonisk utemiljö skapar mervärde. En välskött skolgård ger en trygg känsla, ett sjukhus med inbjudande entré är trevligare att besöka och en bostadsrättsförening med fin utemiljö skapar en trivsam hemkänsla. Vi tar hand om grönyteskötseln, renhållningen och planteringarna i parker och lekplatser.

Våra helhetslösningar för skötseln av utemiljön kan omfatta:

 • trädgårdsskötsel
 • vinterväghållning
 • renhållning
 • trädvård
 • anläggningsarbeten
 • säkerhetsbesiktning, ombyggnation och reparation av lekplatser
 • klottersanering
 • utsmyckning såsom sommarblommor, juldekor och belysning.

För att kunna ge ett snabbt svar behöver vi följande information:

 • beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt
 • adress och ort
 • dina kontaktuppgifter (namn, mobilnr samt mailadress)

Vi återkommer inom kort.