Vägdrift, trafikavstängning och vinterväghållning

Vi har lång erfarenhet av att arbeta på och intill högtrafikerade vägar. Där utför vi bland annat halkbekämpning, montering av vägutrustning, reparationer och felavhjälpande underhåll.

Att arbeta vid högtrafikerade motorvägar och andra vägar kräver mycket planering, stor försiktighet och beredskap dygnet runt årets alla dagar. Vi utför bland annat fast- och tillfällig skyltning, avspärrning för vägarbeten, skötsel av ytor bredvid vägen, underhåll av belysning och övervakningssystem med mera.

I våra uppdrag ingår bland annat:

 • trafikavstängningar
 • vinterväghållning
 • fast och tillfällig skyltning
 • avspärrning för vägarbete
 • underhåll av belysning och övervakningssystem
 • montering av vägutrustning
 • slåtter av vägren
 • övrigt vägunderhåll.

Vi utför även arbeten åt vägföreningar och kommuner, bland annat:

 • grusvägunderhåll
 • vinterväghållning
 • dammbindning
 • beläggningsreparationer
 • avvattningsarbeten
 • totalåtaganden.

Vinterväghållning - beredskap dygnet runt

Här berättar vi om hur vi arbetar under vintern.

För att kunna ge ett snabbt svar behöver vi följande information:

 • beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt
 • adress och ort
 • dina kontaktuppgifter (namn, mobilnr samt mailadress)

Vi återkommer inom kort.