Trafikanordningar, jour och tillsyn

Arbete på väg med hög trafikbelasning kräver stort säkerhetstänk för att hålla en säker arbetsmiljö. Vi besitter stor kompetens för upprättande av trafikanordningsplaner och har även tillgång till den utrustnings som krävs till exempel TMA-skydd, trafikledningsansvar, skyltvagnar med mera. Vi erbjuder jour och tillsyn dygnet runt för att säkerställa säkerheten.

Vi tillhandahåller produkter och tjänster till kommuner, trafikverket och privata aktörer. Förutom SSG och auktoriserade räckesmontörer, är vår personal utbildade efter ställda krav.

I våra uppdrag ingår bland annat:

 • räckesarbeten
 • kantstensarbeten
 • GCM stöd för gång- och cykelbana
 • trafikanordningar för både mindre och större infra projekt
 • fundamentbyte för trafiksignaler
 • jour och tillsyn
 • TMA
 • planering, projektering och hantering av TA-Planer
 • permanenta skyltpaket.

För att kunna ge ett snabbt svar behöver vi följande information:

 • beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt
 • adress och ort
 • dina kontaktuppgifter (namn, mobilnr samt mailadress)

Vi återkommer inom kort.