Parkdrift, gräsklippning och renhållning

Inom parkskötsel ingår bland annat gräsklippning, buskage- och blomsterplanteringar, trädvård, lekplatser, markutrustning samt ängslåtter. Vackra planteringar och stämningsfull juldekor ökar trivsel ger ett inbjudande intryck i stadsmiljön. I många städer ansvarar vi för blomsterutsmyckning och annan säsongsdekoration vid till exempel event eller högtider.

Vi utför löpande underhåll såom komplettering av växter i planteringar samt beskärnings- och gallringsprogram för träd, buskage och naturlika planteringar.

Under vår och sommar sköter vi om badstränder och hundbadplatser genom renhållning, tångrensning, städning av toalettbyggnader, tillsyn och skötsel av livräddningsutrustning - samt bryggor och flytflottar.

Vi sköter offentliga miljöer i kommuner och stadskärnor året runt och har även beredskap:

  • skötsel av grönytor
  • renhållning
  • maskinsopning av gator
  • blomsterutsmyckningar
  • vinterväghållning
  • klottersanering
  • säkerhetsbesiktning, ombyggnation och reparation av lekplatser
  • trädvård
  • anläggningsarbeten av park och gata
  • slyröjning.
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.