Parkdrift, gräsklippning och renhållning

Inom parkskötsel ingår bland annat gräsklippning, buskage- och blomsterplanteringar, trädvård, lekplatser, markutrustning samt ängslåtter. Vackra planteringar och stämningsfull juldekor ökar trivsel ger ett inbjudande intryck i stadsmiljön. I många städer ansvarar vi för blomsterutsmyckning och annan säsongsdekoration vid till exempel event eller högtider.

Vi utför löpande underhåll såom komplettering av växter i planteringar samt beskärnings- och gallringsprogram för träd, buskage och naturlika planteringar.

Under vår och sommar sköter vi om badstränder och hundbadplatser genom renhållning, tångrensning, städning av toalettbyggnader, tillsyn och skötsel av livräddningsutrustning - samt bryggor och flytflottar.

Vi sköter offentliga miljöer i kommuner och stadskärnor året runt och har även beredskap:

 • skötsel av grönytor
 • renhållning
 • maskinsopning av gator
 • blomsterutsmyckningar
 • vinterväghållning
 • klottersanering
 • säkerhetsbesiktning, ombyggnation och reparation av lekplatser
 • trädvård
 • anläggningsarbeten av park och gata
 • slyröjning.

För att kunna ge ett snabbt svar behöver vi följande information:

 • beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt
 • adress och ort
 • dina kontaktuppgifter (namn, mobilnr samt mailadress)

Vi återkommer inom kort.