Parkdrift, gräsklippning och renhållning

Inom parkskötsel ingår bland annat gräsklippning, buskage- och blomsterplanteringar, trädvård, lekplatser, markutrustning samt ängslåtter. Vackra planteringar och stämningsfull juldekor ökar trivsel ger ett inbjudande intryck i stadsmiljön. I många städer ansvarar vi för blomsterutsmyckning och annan säsongsdekoration vid till exempel event eller högtider.

Vi utför löpande underhåll såom komplettering av växter i planteringar samt beskärnings- och gallringsprogram för träd, buskage och naturlika planteringar.

Under vår och sommar sköter vi om badstränder och hundbadplatser genom renhållning, tångrensning, städning av toalettbyggnader, tillsyn och skötsel av livräddningsutrustning - samt bryggor och flytflottar.

Vi sköter offentliga miljöer i kommuner och stadskärnor året runt och har även beredskap:

 • skötsel av grönytor
 • renhållning
 • maskinsopning av gator
 • blomsterutsmyckningar
 • vinterväghållning
 • klottersanering
 • säkerhetsbesiktning, ombyggnation och reparation av lekplatser
 • trädvård
 • anläggningsarbeten av park och gata
 • slyröjning.

För att kunna ge ett snabbt svar behöver vi följande information:

 • beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt
 • adress och ort
 • dina kontaktuppgifter (namn, mobilnr samt mailadress)

Vi återkommer inom kort.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.