Markarbete och finplanering

Vi utför många typer av mark- och finplaneringsarbeten i samband med stora och små byggprojekt.

Tillsammans med beställare tar vi fram:

 • lekplatser
 • parkour park
 • större trädgårdsanläggningar
 • skelettjord
 • trappor
 • murar av sten och betong
 • sätter kantsten och smågatsten
 • reparationsarbeten.

Örtmatta - ett alternativ till bruksgräsmattor
Passar till små innergårdar till större parker. Örtmattan är en biologiskt intressant lösning med många funktioner. Mattan består av en blandning av örter som efterliknar biotopen betesmark. En av många positiva egenskaper är att mattan inte kräver lika mycket skötsel som traditionell gräsmatta.

Fördelar med ytan:

 • förblir grön längre under torrperioder
 • kan infiltrera vatten bättre än en traditionell gräsmatta
 • ger ett mer städat intryck än en äng
 • blomning som gynnar insekterna
 • biologisk mångfald ökar ytans resiliens – förmåga att hantera klimatförändringar och spridningar av växtsjukdomar.

Nackdelar med ytan är att den är mer kostsam i plantering och anläggning. För ett gott resultat krävs viss färdigställandeskötsel som vid sådd av gräsmatta. Vissa växter är långsamma i etableringen. Örtmattan är till sin fördel där slitaget inte är så stort. Slitage som liknande fotbollsplaner är mattan inte testad för.

Specialområden – för projekt där hållbart stadsbyggnad är i fokus.
Se referensprojekt Teknikringen i Linköping.

För att kunna ge ett snabbt svar behöver vi följande information:

 • beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt
 • adress och ort
 • dina kontaktuppgifter (namn, mobilnr samt mailadress)

Vi återkommer inom kort.