Gatudrift

Vår verksamhet pågår året om och skiftar efter årstiderna. Renhållningsarbete så som städning, sopning och tömning av papperskorgar utförs kontinuerlig.

Ett säkert vårtecken är när våra maskiner rullar för att ta upp vinterns sand och stenflis som lagts ut under vintern. Sommaren är en hektisk tid då underhållssopningen och gatuspolningen kommer igång.

I våra uppdrag ingår bland annat:

  • Vid stora evenemang som Pride, Helsingborgsfestivalen och Midnattsloppet sköter vi avspärrningar, renhållning under och efter evenemanget.
  • När löven faller höststädar vi och gör rent inför vintern. Löven sopas upp från gator och gångbanor med våra sopmaskiner.
  • Vintern är en stor del av vår verksamhet med både snöröjning och halkbekämpning. Vi använder oss av lastbilar, lastmaskiner, traktorer, gångbanemaskiner och manuella trappskottare. Produkter som vi använder oss av är sandningssand, stenflis samt mindre mängder salt och saltlösning, allt efter kundens önskemål.
  • Mellan snöpådragen utförs slyröjning och renhållningsarbete och isbanor spolas och underhålls. 
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.