Tjänster

Drift och underhåll av gator, vägar, grönområden och yttre fastighetsskötsel. Vi har resurser för att vara på plats dygnet runt, året om - och vi är verksamma i hela Sverige.

Läs mer om våra tjänster.
 

Gatudrift

Vår verksamhet pågår året om och skiftar efter årstiderna. Renhållningsarbete så som städning, sopning och tömning av papperskorgar utförs kontinuerlig.

Lekplatsservice

Vi har många års erfarenhet av att bygga, besiktiga och underhålla lekplatser i enlighet med europastandarder för leksaker.

Markarbete och finplanering

Vi utför många typer av mark- och finplaneringsarbeten i samband med stora och små byggprojekt.

Parkdrift

Drift och underhåll har lång erfarenhet av att sköta kommuners utomhusmiljö som till exempel vinterväghållning, grönyteskötsel och renhållning över hela Sverige.

Specialtjänster

Vi har specialtjänster som egna arborister, landskapsdesign för specifika uppdrag, vid event fixar vi kringarrangemanget.

Trafikanordningar

Ett av våra uppdrag är trafikanordningar och anläggningsarbeten.

Vägdrift

Vi har lång erfarenhet av att arbeta på och intill högtrafikerade vägar. Där utför vi bland annat halkbekämpning, montering av vägutrustning, reparationer och felavhjälpande underhåll.

Yttre fastighetsskötsel

Vi erbjuder helhetslösningar för skötseln av utemiljön vid offentliga och privata fastigheter. Dessa kan omfatta allt från trädgårdsskötsel och snöröjning till rådgivning och besiktning av lekplatser.

template
template
template

template

template

template

template

Omfattning
template
Byggtid
template
Kund
template
Kontraktssumma
template
Arkitekt
template
Konstruktör
template
Status
template
Status
template
Tillträde
template
Bostäder
template
Rum
template
Boarea
template
Tomtarea
template
Pris
template
Debt free price
template
Månadsavgift
template
Säljstart
template
Säljstart
template
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.