Teknikringen i Linköping

Peab fick uppdraget av Castellum att sköta hela projekteringen från att rita gestaltnings- och planteringsplaner till att anlägga och plantera.

I projekteringen har det tagits stor hänsyn till utemiljöns fortsatta skötsel och underhåll, allt för att få en så långsiktig och skötselsnål utemiljö som möjligt. Här finns också vår innovativa lösning örtmattan som är just skötselsnål och mer mångfunktionell.

Till exempel är marktäckarna i planteringarna vintergröna, eller falskt vintergröna, vilket medför att behovet att klippa ner perennerna på vårvintern inte behövs.

Växtmaterialet som annars hade forslats bort sparas på plats och bidrar till det naturliga kretsloppet. Det har i sin tur minskat behovet av ogräsrensning och vattning på grund av bättre marktäckning och behovet av jordförbättring har minskat då den sker kontinuerligt. Valet av buskar blev häckväxter som inte kräver någon häckklippning.

Platsen är omgiven av en företagspark så valet av funktionella möbler har varit viktig. Här finns nu möjlighet för möten utomhus med bekväma stolar och bord med tillgång till eluttag.

Omfattning
Passar till små innergårdar till större parker. Specialområden, för projekt där hållbart stadsbyggand är i fokus.