Stadsfastigheter - Malmö

Stadsfastigheter - Malmö Stad

Vi utför i nära samarbete med Malmö Stadsfastigheter, drift och underhåll av bostadshus, dagverksamheter, industrier, kontorshus, kulturbyggnader, skolor, förskolor och LSS-boende inom stadsdelarna Hyllie, Bunkeflo, Klagshamn, Vintrie och Tygelsjö.

Entreprenaden är en funktionsentreprenad vilket innebär att vi initierar erforderliga åtgärder och väljer arbetsmetod och frekvens får att uppfylla vissa ställda funktionskrav. 

Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel och underhåll av utemiljö till Stadsfastigheters förvaltningsobjekt av utemiljö samt verksamhetsstödjande tjänst i form av felanmälan.

Omfattning
Drift och underhåll

Utförandetid
Januari 2015 – December 2019 + 3år

Kund
Stadsfastigheter, Malmö