Per Lagerqvist skola

Per Lagerqvists skola - Bredvik

Peab har som totalentreprenör byggt den nya Per Lagerqvists skola som är Växjös största grundskola som rymmer 1000 elever. Anläggning har utfört markarbetet, Bygg har byggt och nu i nästa steg har drift och underhåll garantiskötseln samt skötseln av övriga ytor under garantitiden som är två år.

Omfattning

  • 250 Mkr byggkostnad, 27 Mkr markentreprenad
  • 13.300 kvm huskroppar, 9.400 kvm asfaltsytor, 5.200 kvm plattytor
  • 2.980 buskar, 118 träd, 1.500 andra växter
  • 56 enheter lekutrustning, 1.650 kvm gummiytor
  • Fotbollsplaner
  • Halkbekämpning och snöröjning

Utförandetid

Fr om 2017 – garantitid 2 år