Parkourpark, Bjärred

Under 2019 byggde Peab Anläggning en parkourpark i Bjärred, Lomma kommun. Parkourparken ritades av en specialiserad arkitekt för just parkourparker och är utformad med en högdel och en lågdel.

Alla hinder platsbyggdes med formar för att sedan gjutas. Marken är täckt av konstgräs och vid den höga delen finns även fallskyddsmatta för att dämpa islag. Alla massor som blev över återanvändes till en pulkabacke i närheten av parken.

Omfattning
- Markarbeten
- Betongarbeten
- Smide
- Konstgräs
- Belysning

Utförandetid
Mars 2019 – Juni 2019

Entreprenadform
Totalentreprenad

Beställare
Lomma kommun