Drift och underhåll, Österåkers kommun

Peab utför drift och underhåll av gata och park i Österåkers kommun. Vägnätet kräver underhåll sommar som vinter. Det första uppdraget i Österåkers kommun började 2011.

Uppdragets omfattning.

Skötsel av:

  • parker och grönområden
  • lek- och badplatser
  • dammar
  • en del skogsmark
  • motion- och ridsspår
  • en MTB-bana (cykelkross)
  • plogar skidspår och isar

Peab sköter även 20 stycken vägföreningar.