Nytt torg och gångstråk Odenplan

Drift & Underhåll fick uppdraget att anlägga torg och gångstråk som förbinder Odenplan med Hagastaden. Platsen är en stor knutpunkt för många resenärer som åker från Stockholm Odenplan.

Uppdraget omfattade breddning av övergångsstället över Karlbergsvägen mot Odenplan och torgytan har fått ny beläggning med inslag av återanvänd natursten. På gångstråket har nya träd planterats i växtbäddar av biokol som tar hand om dagvatten och samtidigt ger träden vatten och näring. Runt torget har nya sittgrupper placerats ut och belysning som gör platsen trivsam.