Öland

Mörbylånga och Borgholms kommun

Peab utför på totalentreprenad drift och underhåll åt Trafikverket och omfattar 53 mil vägar i Mörbylånga och Borgholms kommun. Vägnätet kräver underhåll sommar som vinter och kontinuerlig jourberedskap. Vinterväg-hållningen innefattar snöplogning och halkbekämpning. Under övriga delar av året görs reparationer av vägbeläggningar, underhåll av grusvägar, skötsel av broar och vägmärken, renhållning av rastplatser samt slåtter och röjning av vägslänter.

Området är förknippat med sommarens stora semestertrafik och då är det v 136 mellan Ottenby och Nabbelund som går i nord-sydlig riktning som sväljer det mesta av trafiken. Driftområdet är unikt med 16 rastplatser och har en flora som medför att det finns en skötselanvisning för vägslåttern som även den är speciellt framtagen. Finns ett 10-tal skötselområden där gräset räfsas upp för att gräsvegitation inte skall kväva de växter som trivs i kargare miljöer. Öland är också vintertid känt för Ölandsfåken – snö och vind orsakar drivbildning som på bara några minuter skapar stora snödrivor utmed vägarna.

Uppdraget kräver att Peab innehar kompetens för upprättande av trafikanordningsplaner samt att vi har tillgång till den utrustnings som krävs tex TMA-skydd, trafikledningsansvar, skyltvagnar mm.

Området är beläget inom kommuner Mörbylånga och Borgholms kommun där centralorterna är Färjestaden och Borgholm.

Omfattning
Drift och underhåll

Utförandetid
2016 - 2020 med möjlighet till option till 2022.

Kund
Trafikverket