Malmö Stad

Malmö Stad

Peab utför en totalentreprenad med funktionsansvar åt Malmö stad i det södra området(Fosie, Oxie, Bunkeflo, Tygelsjö, Klagshamn, naturreservat Limhamns kalkbrott och Bunkeflo strandängar samt naturområden i Käglinge, Klagshamnsudden och Millenieskogen). I åtagandet ingår gräsklippning och slåtter, skötsel av perenner, buskage, naturlika planteringar och träd.

Renhållning av stadens gator, gång- och cykelbanor, hårdgjorda ytor, renhållning av parkytor och tömning av papperskorgar och hundlatriner. Underhåll på gator som vägsläntsklippning, potthålslagning och utjämning av grusvägar samt skötsel och uppsättning av vägmärken och gatuskyltar.

Underhållsjobb i form av brunnsbyten, plattläggningar och kantstenssättningar och anläggande av nya lekplatser.

Under vår och sommar sköter Peab om badstränder och hundbadplatser genom renhållning , städning av toalettbyggnader, tillsyn och skötsel av livräddningsutrustning, samt bryggor.

Förutom tillsyn som är en väsentlig del i uppdraget ingår många administrativa tjänster, med inventeringar och åtgärdsförslag, hantering av skadestånds/försäkringsärenden. Information till kommunens kundtjänst och inte minst till allmänheten.

Omfattning
Drift och underhåll 

Utförandetid
April 2012 – Mars 2017 +2 år + 2 år

Kund
Malmö stad

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.