Karlslättsvägen, Ulricehamn

Peab fick uppdraget att skapa nya utomhusmiljöer. Utvecklingen går snabbt när det gäller utemiljöer – gräsmatteytor rustas upp för att skapa trevliga mötesplatser med olika aktiviteter för de boende.

Ulricehamns kommunala bostadsbolag Stubo ville skapa en genarationsöverskridande mötesplats som välkomnar de boende i området att umgås och aktivera sig utomhus. Mellan tvåvåningshusen, som tidigare avgränsats av enbart gräsmatta, byggde Peab två nya lekplatser anpassade för olika åldrar, en grillplats, ett område med odlingslådor, utegym och nya cykelpållare.

 

Utförandetid
september – november 2019

Entreprenadform
Totalentreprenad

Beställare
Stubo, Ulricehamns kommuns bostadsbolag