Järva fältet, Stockholm

Drift och underhåll i naturreservatet Hansta och i Igelbäckens kulturreservat som ligger inom Järvafältet och som utgör Stockholms stads nordligaste geografiska område.

I skötseln ingår parkskötsel, städning, vintervägunderhåll och naturvård. Förutom parkvård finns det betande djur på området, här har Drift & Underhåll ett nära samarbete med Spånga gymnasiums naturbruksprogram som har sin verksamhet i kulturreservatet.

Uppdragets karaktär skiljer sig mycket mot vanliga drift- och skötselavtal.I reservaten finns en unik flora och fauna. I Igelbäckens kulturreservat finns det mycket fornlämningar och spår av bosättningar sedan bronsåldern. För att säkerställa att reservatens föreskrifter och regler följs, har Peab en naturvårdsvakt som patrullerar båda reservaten.

Kund
Trafikkontoret