Driften av Burlövs Kommun

Den 1 april 2020 tog Peab över skötsel och underhåll av gator, vägar, parker, idrottsplatser och allmänna platser i Burlövs kommun, vilket tidigare sköts i Burlövs kommuns egen regi.

Peabs uppdrag omfattar även gatusopning, brunnsrensning, sop- och latrintömning och övrig renhållning utomhus samt yttre skötsel av kommunens fastigheter samt att ta hand om de gemensamma ytorna på kommunens odlings- och kolonilotter. 

Entreprenaden innebär även ett övertagande av den personal som tidigare jobbat med kommunens utemiljö, samt övertag av fordon och maskiner.

Martin Reuterhäll, arbetschef i Peab Anläggning Syd kommenterar: 

- Vi ser inte bara stora möjligheter i entreprenaden utan även att vi stärker vår driftavdelning ytterligare i Södra Skåne då vi har driftentreprenader i kringliggande kommuner, så detta blir ett bra tillskott för oss. Vi är jätteglada över vårt nya uppdrag och ser fram emot ett bra samarbete med Burlövs kommun och hälsar våra nya kollegor varmt välkomna till oss.

Fakta

Beställare:
Burlövs Kommun

Entreprenadform:
Totalentreprenad med funktionsansvar

Kontraktstid:
3 år med möjlighet till förlängning i upp till 5 år

Omfattning:
Uppdraget innefattar skötsel av kommunens parker, grönytor och vägar men även utemiljön på skolor, förskolor och äldreboende samt kommunens idrottsplatser. På vintern omfattar entreprenaden även vinterväghållning i hela kommunen.