Drift och underhåll, Täby kommun

Peab sköter drift och underhåll av gator, vägar och grönområden.

Entreprenaden omfattar:

  • barmarksrenhållning, vinterväghållning och gatuunderhåll
  • skötsel av parkmark inklusive lekutrustning och konstverk, samt skötsel av dammar och fontäner
  • drift och underhåll av trafiksignaler, vägmärken och broar
  • teknisk skötsel av trafiktunnlar, såsom brandlarm och nödbelysning.

Utförandetid
2016-07-01--2021-06-30 + 3 år

Kund
Täby kommun

Entreprenadform
Samverkansentreprenad