Bodaskolan - Borås

Bodaskolan – Borås Stad

Under våren 2017 byggde Peab Anläggning om Bodaskolans utemiljö. Syftet med arbetet vara att ge eleverna på skolan en modern och bra plats för lek och spontanidrott.

Omfattning – upprustning av skolgård

  • Konstgräs
  • Trappor
  • Klätterställningar
  • Gungställningar
  • Mål
  • Stängsel

Utförandetid
Mars- april 2017

Entreprenadform
Utförande entreprenad

Beställare
Borås Stad