Projekt och uppdrag

Här visas ett urval av våra projekt och uppdrag.

Bilder ur ett arbetsmiljöperspektiv
Peab tar arbetsmiljöfrågor på stort allvar och arbetar systematiskt för att skapa säkra arbetsplatser. Det finns variationer gällande vilken säkerhetsutrustning som används beroende på vilka regler som gäller nationellt och på vilken typ av verksamhet som bedrivs.

På varje arbetsplats görs alltid riskbedömning innan eventuella undantag beslutas.

Personer på bild i Peabs tryckta och digitala kanaler bär personlig säkerhetsutrustning enligt de krav för aktuell verksamhet, arbetsplats och land som gällde vid fototillfället. Kraven kan ha ändrats därefter.

Peabs växthus i Linköping gör att gator och torg blomstrar

Sedan färdigställandet av Peabs växthus i Linköping 2016 har vi försett kommuner och bostadsbolag med flera hundra tusen växter. I år levererar Peab 23 000 penséer, 33 000 sommarväxter och 16 000 höstblommor till kunder i och omkring Linköping.

Foto: Andreas Sundbom

Corem och Peab i framgångsrikt samarbete

Fastighetsbolaget Corem, som äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden, är ansvariga för Ericssons huvudkontor i Kista. På plats i Kista kan olika utmaningar uppstå beroende på årstid. Under vinterhalvåret är exempelvis snöröjningen en utmaning. – I Peab har vi en samarbetspartner som kan leverera h...

Karlslättsvägen, Ulricehamn

Peab fick uppdraget att skapa nya utomhusmiljöer. Utvecklingen går snabbt när det gäller utemiljöer – gräsmatteytor rustas upp för att skapa trevliga mötesplatser med olika aktiviteter för de boende.

Nybyggda Surflekan i Helsingborg

Gröningens lekplats är en av Helsingborgs mest välbesökta och 2019 tog Helsingborgs Stad beslut att bygga om och utveckla lekområdet och Peab kontrakterades för att göra uppdraget. I slutet av april 2020 öppnades lekplatsen för allmänheten. Den nya lekplatsen heter ”Surflekan” och har surftema med fokus på balanslek och tillgänglighet.

Driften av Burlövs Kommun

Den 1 april 2020 tog Peab över skötsel och underhåll av gator, vägar, parker, idrottsplatser och allmänna platser i Burlövs kommun, vilket tidigare sköts i Burlövs kommuns egen regi.

Parkourpark, Bjärred

Under 2019 byggde Peab Anläggning en parkourpark i Bjärred, Lomma kommun. Parkourparken ritades av en specialiserad arkitekt för just parkourparker och är utformad med en högdel och en lågdel.

Drift och underhåll Campus Lund

På Campusområdet i Lund, innefattande Lunds tekniska högskola och stora delar av Lunds universitet, sköter Peab om utemiljön i samarbete med Akademiska hus. Uppdraget innefattar även Tandläkarhögskolan och Niagara i Malmö.

Sandsållning för återbruk - Bandhagen, Stockholm

Efter en lång vinter sopas gatusanden upp för återbruk till kommande säsong. Men innan sanden lagras måste den förorenade sanden sållas och behandlas med hjälp av specialanläggningar, så kallat sållverk.

Pop-up park Vasaplatsen - Jakobsberg, Stockholm

I början av juni 2019 invigdes pop-up parken på Vasaplatsen i Jakobsbergs centrum. Drift & Underhåll fick uppdraget att anlägga och sköta parken.

Nytt torg och gångstråk Odenplan

Drift & Underhåll fick uppdraget att anlägga torg och gångstråk som förbinder Odenplan med Hagastaden. Platsen är en stor knutpunkt för många resenärer som åker från Stockholm Odenplan.

template
template
template

template

template

template

template