Projekt och uppdrag

Här visas ett urval av våra projekt och uppdrag.

Bilder ur ett arbetsmiljöperspektiv
Peab tar arbetsmiljöfrågor på stort allvar och arbetar systematiskt för att skapa säkra arbetsplatser. Det finns variationer gällande vilken säkerhetsutrustning som används beroende på vilka regler som gäller nationellt och på vilken typ av verksamhet som bedrivs.

På varje arbetsplats görs alltid riskbedömning innan eventuella undantag beslutas.

Personer på bild i Peabs tryckta och digitala kanaler bär personlig säkerhetsutrustning enligt de krav för aktuell verksamhet, arbetsplats och land som gällde vid fototillfället. Kraven kan ha ändrats därefter.

Temalekplats Nangijala

På uppdrag av Malmö stad har Peab byggt en ny temalekplats i Oxie, Malmö. Temat för lekplats är Nangijala, från Astrid Lindgrens saga Bröderna Lejonhjärta.

Öresundslekplatsen i Malmö

Peab fick i av Malmö Stad att bygga en helt ny lekplats intill havet vid Ribersborg i Malmö. Den tidigare gräsytan med lite buskplanteringar och grillar har nu förvandlats till en färgglad lekplats med temat Öresund.

Drift och underhåll Staffanstorps kommun

Peab utför en funktionsentreprenad innehållande funktionskrav och utförande krav åt Staffanstorps kommun bestående av Staffanstorps tätort, Hjärup och Kyrkheddinge. Entreprenaden är indelad i två huvuddelar; en för gata, park och grönytor och en för VA.

Drift och underhåll Kävlinge kommun

Sedan april 2021 sköter Peab om utemiljön i Kävlinges östra kommundelar innefattande Kävlinge tätort, Furulund och Lilla Harrie. I uppdraget ingår även skötsel på entreprenadområdets skolor, förskolor och andra fastighetsobjekt som ägs av kommunens fastighetsavdelning och KKL. Entreprenaden är en funktionsentreprenad.

Peabs växthus i Linköping gör att gator och torg blomstrar

Sedan färdigställandet av Peabs växthus i Linköping 2016 har vi försett kommuner och bostadsbolag med flera hundra tusen växter. I år levererar Peab 23 000 penséer, 33 000 sommarväxter och 16 000 höstblommor till kunder i och omkring Linköping.

Foto: Andreas Sundbom

Corem och Peab i framgångsrikt samarbete

Fastighetsbolaget Corem, som äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i storstads- och tillväxtområden, är ansvariga för Ericssons huvudkontor i Kista. På plats i Kista kan olika utmaningar uppstå beroende på årstid. Under vinterhalvåret är exempelvis snöröjningen en utmaning. – I Peab har vi en samarbetspartner som kan leverera h...

Karlslättsvägen, Ulricehamn

Peab fick uppdraget att skapa nya utomhusmiljöer. Utvecklingen går snabbt när det gäller utemiljöer – gräsmatteytor rustas upp för att skapa trevliga mötesplatser med olika aktiviteter för de boende.

Nybyggda Surflekan i Helsingborg

Gröningens lekplats är en av Helsingborgs mest välbesökta och 2019 tog Helsingborgs Stad beslut att bygga om och utveckla lekområdet och Peab kontrakterades för att göra uppdraget. I slutet av april 2020 öppnades lekplatsen för allmänheten. Den nya lekplatsen heter ”Surflekan” och har surftema med fokus på balanslek och tillgänglighet.

Driften av Burlövs Kommun

Den 1 april 2020 tog Peab över skötsel och underhåll av gator, vägar, parker, idrottsplatser och allmänna platser i Burlövs kommun, vilket tidigare sköts i Burlövs kommuns egen regi.

Parkourpark, Bjärred

Under 2019 byggde Peab Anläggning en parkourpark i Bjärred, Lomma kommun. Parkourparken ritades av en specialiserad arkitekt för just parkourparker och är utformad med en högdel och en lågdel.

template
template
template

template

template

template

template

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.