Veronica, arbetsledare

Veronica arbetar som arbetsledare inom park. Som arbetsledare är man ofta länken mellan beställare och hantverkare.

”Många av arbetsuppgifterna kretsar kring dokumentation av utförda arbeten, sammanställning och fakturering. Det gäller att se till att arbetet flyter på smidigt och att maskiner, verktyg med mera är i sin ordning.

Att vara kvinna i en mansdominerad bransch
stämmer inte helt då vi på min avdelning är nästan hälften kvinnor

Jag tror att bra egenskaper hos en arbetsledare är att vara realistisk och lyhörd. Att ha god kännedom om arbetsmomenten för att kunna stötta hantverkarna och föra diskussioner med beställare. En vanlig dag på jobbet börjar oftast med att man går igenom dagens mejl och den digitala plattformen för kommunens felanmälningssystem. Därefter brukar det rulla in arbetsuppgifter som ska utföras.

Att arbeta och vara kvinna i en mansdominerad bransch stämmer inte helt då vi på min avdelning är nästan hälften kvinnor, och detta gäller även för våra beställare. Peab är väldigt engagerad i denna fråga och jobbar aktivt med jämställdhet, vilket jag upplever har gett resultat ”.

 

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.