Rebecka, entreprenadingenjör

Rebecka Lindmark arbetar som entreprenadingenjör, löpande underhåll och mindre anläggningsarbeten. Rebecka har studerat på KTH, Byggteknik och Design och Peab är hennes första bygginriktade arbetsgivare.

”Jag valde byggteknik för att byggbranschen är intressant och har en bred arbetsmarknad med mycket varierande befattningar och arbetsuppgifter. Utvecklingsmöjligheterna är också stora och detta bidrog till valet av utbildning och arbetsgivare. På Peab har jag fått möjlighet att utvecklas i min takt och när jag fick frågan att delta i Peabs coach- och mentorprogram tackade jag ja, något jag inte ångrar.

Får ibland frågan hur det är att arbeta i en mansdominerad bransch. Jag reflekterar inte så ofta på att jag är ensam tjej i min grupp, hos oss respektera vi varandra. Det finns inga kvarlevande tråkiga jargonger. Peab satsar mycket på kvinnliga medarbetare och vi arbetar på samma villkor oavsett kön.

Det bästa med att arbeta på drift och underhåll är att man får prova på många olika arbetsmoment. Det är inte bara plogning på vintern utan anläggning av parker, busshållplatser, renovering av brunnar med mera”.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.