Fredrik, arborist

Fredrik gick från kock till arborist. Intresset för friluftsliv och klättring blev det som lockade honom att söka till Hvilans arboristutbildning.

”Jag har, förutom att jobba som kock, pluggat till Fjäll- och vildmarksguide i ett år och arbetat i friluftsbutik. Mitt stora intresse för klättring avgjorde valet att plugga vidare till arborist. Under utbildningen gjorde jag praktik på Peab och blev erbjuden anställning direkt efter utbildningen – det är nu fem år sedan.

Det är variationen på arbetena som är skojigt

Arbetet varierar, från konsultering till att utföra trädarbeten. Ofta utför vi avancerade arbeten där man inte kan komma åt med andra hjälpmedel än klättring, och fälla träd i sektioner.

Generellt är det roligast när vi får fria händer och nyttja vår expertis. Ett roligt uppdrag vi fick var till exempel hela Humlegården, i Stockholm, där vi gick igenom alla träd och fick utföra trädvårdsinsatser som främjar trädens fortlevnad.

Det är variationen på arbetena som är skojigt – allt från små beskärningsjobb till en allé som tar flera veckor att beskära, och vi får träffa nästan alla våra kollegor på hela Drift & Underhåll.”