Peab är ett av Nordens ledande företag inom bygg och anläggning, men vi är även en stor aktör inom drift och underhåll i hela Sverige. Vår verksamhet skiftar efter årstiderna och omfattar skötsel, underhåll och markanläggning. Peab Drift & Underhåll skapar trivsel och trygg utomhusmiljö.

Vi är verksamma i hela Sverige där vi sköter om och anlägger parker samt utför grönyteskötsel så som gräsklippning, ogräsrensning och renhållning. Vi håller trafiken fri från hinder, underhåller badplatser, lekplatser, slussar och hamnar, samt sopar sand och har hand om snöröjning. Våra kunder finns inom offentlig sektor såväl som bland privata fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.

Vi har stor erfarenhet av entreprenader med höga krav på service, kvalitet, miljöhänsyn och tillgänglighet och erbjuder lösningar anpassade efter önskemål och behov. Med engagerad och kompetent personal kan du tryggt vända dig till oss med vetskapen om att vi tillhandahåller den kunskap och kapacitet som krävs.